Interresearch leverer indsigt.
Udløs potentialer blandt jeres medarbejdere, ledere og kunder via vores vidensbaserede koncepter som skaber reel forandring.

Vi hjælper dig hurtigt i gang

Hos interresearch får du højt kvalificeret konsulenthjælp inden for HR analyser som: medarbejdertilfredshedsanalyser, social kapital, lederevalueringer, arbejdspladsvurdering og stressmålinger samt div. kundetilfredshedsmålinger.

Brug for et professionelt analyse- og data­indsamlings­værktøj? Interresearch står bag software­succesen defgo

Det matches ikke af andre på markedet. Samtidig er systemet enkelt og brugervenligt

Interresearch er et dansk analyse­institut med spids­kompetencer inden for medarbejder-, leder- og kunde­målinger. Vi rådgiver i hele processen fra behovs­afdækning til levering af løsning. Årligt hjælper vi mere end 500 virksomheder med at gennem­føre under­søgelser og indsamler flere millioner be­svar­elser om året.
Der tegnes en databehandleraftale som overholder EU persondataforordningen (GDPR) mellem den dataansvarlige(kunden) og databehandler(defgo).

Om os