Nyheder

defgo

Online Dashboards

Hyppigere målinger med færre spørgsmål er en tendens vi oplever mange steder - uanset om det er tale om trivsel-, kunde-, leder,stress-, eller kommunikationsmålinger. Vi har derfor skabt en løsning hvor dataindsamling og datapræsentation er mere enkel end nogensinde før og med en række dynamiske muligheder for at præsentere præcis de data som er interessante for den enkelte afdeling/enhed på en intelligent måde.

defgo

Ny version af defgo

3-4 gange årligt frigiver interresearch en ny version af analyseværktøjet defgo. Formålet med den hastige udvikling er at sikre at defgo forsat er det bedste valg af spørgeskemasystem hos vores softwarekunder. Derfor arbejder vi hele tiden på at gøre dit arbejde med egne spørgeskemaer nemmere, hurtigere og flottere.

defgo

Nyt samarbejde med NFA

Vi har igennem 20 år arbejdet for at fremme trivslen og det gode arbejdsmiljø og skaber nu sammen med Det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø et digitalt værktøj, som skal være med til at understøtte dette formål.

Med støtte fra Velliv Fonden indgår Interresearch og Det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø samarbejde om udvikling af et nationalt digitalt værktøj til afdækning af trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Værktøjet er baseret på den nyeste arbejdsmiljøforskning og skal være med til at understøtte de lokale arbejdsmiljøindsatser i forhold til at omsætte resultater til konkrete forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen.

Værktøjet bliver tilgængeligt ultimo 2019 og vi glæder os til sammen med NFA at levere en løsning som kan fremme det gode arbejdsmiljø og trivslen hos endnu flere danske virksomheder og organisationer.