Persondatapolitik

1. Introduktion

Interresearch ("IR", "vi", "os" eller "vores") er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Når IR i forbindelse med levering af softwareløsninger, konsulent- og rådgivningsydelser behandler personoplysninger, anser vi os for databehandler, da vi behandler dem på vegne af vores kunde og efter kundens instruks. I alle disse tilfælde vil der foreligge en skriftlig instruks fra kunden.

Vi anser os for dataansvarlige, når vi udfører andre ydelser og behandler personoplysninger i forbindelse med administration af vores kunder, samarbejdspartnere mv., hvor IR bestemmer formålet med behandlingen.

Denne persondatapolitik indeholder oplysninger om IR’s behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig, som du kan læse mere om nedenfor.

2. Vores behandlingsaktiviteter

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, telefonnummer, e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden. Desuden registreres arbejdspladsens adresse, hjemmeside, CVR-nummer og evt. EAN nummer.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder levere ydelserne, fakturere og sende nyhedsmails.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at IR kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder registrering af potentielle kunder og deres kontaktoplysninger.

3. Behandlingssikkerhed

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i IR. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

4. Kilde

IR indsamler personoplysningerne direkte hos dig og/eller tredjemand.

5. Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver alene personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor. Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder fx udbyder af CRM system. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

6. Tidsrum personoplysninger behandles

IR sletter personoplysninger, når IR ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, IR er underlagt i henhold til gældende lovgivning og offentlige myndigheder, samt til sikring af dokumentation.

7. Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som IR som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan kontakte IR og få indsigt i, hvilke personoplysninger IR behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at IR begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod IR’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte IR. Du kan endvidere kontakte IR, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information om IR og markedsføringsmateriale fra IR, kan du let framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, du har modtaget fra os.

8. Kontakt

Dataansvarlig er:

Interresearch a|s, CVR-nr. 25 47 27 21, beliggende Klosterstræde 9, 1157 København K.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os, Email: info@interresearch.dk eller telefon 888 21 888.

9. Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til info@interresearch.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over IR’s behandling af dine personoplysninger.

De regler der gælder for IR’s behandling af dine personoplysninger findes i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.