Hvordan sikrer interresearch et succesfuldt projekt?

Tryk for at se processen

40% Complete

Forberedelse

Vores tilgang til analyser er at alle organisationer er unikke. Vi tager derfor altid udgangspunkt i den enkelte organisation og den specifikke situation og tilpasser vores koncepter så de passer til den virkelighed som medarbejdere, ledere og kunder befinder sig i.

Vi skræddersyer altid vores analyser, fordi vi tror på at en virkelighedsnær måling skaber valide og brugbare data, som man kan handle på.

Vores forberedelsesfase starter derfor altid med en workshop, hvor vi afdækker formålet og baggrunden for målingen samt succeskriterierne. Derudover afklares det grundlæggende design for målingen, herunder målgrupper, anonymitet, svarskala, dataindsamlings- og analysemetoder samt en tids- og aktivitetsplan for målingen.

Når dette er på plads, udvikler vi en skræddersyet måling, som giver jer de nødvendige indsigter som I kan handle på i forhold til at skabe en reel forandring for jeres medarbejdere, ledere og kunder.

Gennemførsel

Når rammerne for analysen er på plads, udarbejder vi et konkret spørgeskema, som skal anvendes i forbindelse med målingen.

Målingen sættes op i vores eget udviklede analyseværktøj, defgo, og tilpasses jeres grafiske design.

Inden målingen afvikles gennemføres en pilottest for at sikre at fejl og sproglige misforståelser opdages.

Vi varetager desuden hele processen med at få sendt undersøgelsen, løbende rapportering af svarprocenter, udsendelse af remindere, samt den tekniske support af respondenterne i hele forløbet.

Anvendelse af data

I denne fase foretager vi mere avancerede analyser for at få et klart billedet af sammenhængene i data, som kan være med til at understøtte fortolkningen af resultaterne samt give en dybere forståelse af hvilke indsatsområder, som bidrager til øget tilfredshed og loyaliteten.

Derudover er det i denne fase, vi udarbejder en kommenteret resultatrapport, hvor vi typisk inddrager vores effektanalyse, som er et stærkt værktøj i forhold til prioritering af de forskellige indsatsområder.

Som en del af projektet afholder vi desuden en præsentation af undersøgelsens resultater, hvor hovedtendenserne gennemgås samt mulige indsatsområder påpeges.

Opfølgning

Målingen skaber ikke forandring i sig selv, men giver indsigt som man kan handle på.

Man bør derfor lave en plan for, hvordan man følge op på resultaterne.

Vi har både et værktøj til at lave elektroniske handleplaner i forhold til APV, medarbejder eller kundehandlingsplaner samt et unikt samarbejde med managementkonsulentvirksomheden resonans som kan hjælper med opfølgning hvad enten det er behov for individuelle ledersamtaler eller et skræddersyet forløb i forhold til jeres ledere, medarbejdere eller kunder.